Blogg
Våre nyttige artikler og nyheter
Tid å lese denne siden: 4 minutter

Hva koster et nytt baderom?

Pris på renovering av bad ligger typisk på kr 200-350.000,-. Dette avhenger mye av kompleksitet på arbeidet og pris på inventar.

Renovering av et baderom er en kompleks prosess som krever god planlegging, design og en pålitelig entreprenør. Det er ofte et utfordrende og et kostbart prosjekt for huseiere, men kan også gi en betydelig økning i boligens verdi og livskvalitet til de som bor i boligen.

I denne artikkelen vil jeg diskutere prosessen med å renovere et baderom, samt kostnadene som er involvert i denne prosessen.

Kontakt oss for et tilbud Ring oss

Prosessen med å renovere et baderom

Før oppstart er det viktig å ha en klar ide om hva man ønsker å oppnå og budsjettet. Dette innebærer alt fra å hvilke funksjoner badet skal ha og hvordan man ønsker utseende på badet.

Hva og hvordan vil vi ha det?

Den første fasen av prosessen er å planlegge og designe baderommet. Dette inkluderer hvilke funksjoner og inventar som du ønsker og å velge materialer og farger som passer til ønsket stil.

Det er viktig å ta hensyn til funksjonalitet og brukervennlighet når man designer baderommet. Dette kan inkludere å tenke på ergonomi og plassering av inventar og utstyr. Det kan også være lurt å vurdere eventuelle spesielle behov, for eksempel tilpasninger for funksjonshemmede eller eldre.

Hvordan finne en dùgelig entreprenør?

Det er viktig å finne et Håndverkerfirma som er pålitelig og som kan sørge for en god gjennomføring av prosjektet.  De fleste håndverkerfirmaer med èt Fag  samarbeider med andre håndverkerfirmaer med andre Fag.  Da kan hvert enkelt firma fokusere på sitt fag men gjør også at de enkelte firmaer er avhengige av hverandre.  I slike samarbeid lønner det seg for bedriftene å bruke sine beste fagfolk. Dette fordi det skaper mindre slitasje mellom håndverkerne, arbeidet går raskere og fordi det ofte generer merarbeid.    Dette gjør at de strekker seg mye lengre for levere. 

Jeg vil anbefale å bruke et firma til å koordinere hele prosessen.  Da har dere kun èn å ringe til og arbeidet går mye raskere. Du tenker at det bare er å sette opp en fremdriftsplan og holde seg til den…. Jeg kan love deg at den vil brytes. Ved rivingen oppdages det avvik, eller det kommer nye krav inn midt i byggeprosessen, eller en håndverker blir syk osv.  Da vil en koordinator ha mer pondus enn deg, og vil få til en effektiv omstokking og fremdrift.

Sørg for at vedkommende firma har erfaring og godt rykte på seg med renovering av baderom.  Firmaet må enten selv ha godkjenning for baderom eller at de samarbeider med et slikt firma.  Ofte er det enten rørlegger, snekker eller malerfirma som koordinerer arbeidet.

Fjerning av eksisterende materialer

Når planleggingen og designfasen er ferdig, er neste trinn å fjerne de eksisterende materialene fra baderommet. Dette omfatter å fjerne gammelt rørutstyr, koble ut elektrisk og strippe badet ned til konstruksjons virke.

Fjerning av eksisterende materialer er en viktig del av prosessen. Det må utføres på en trygg og effektiv måte. Dette kan inkludere et samarbeid mellom Snekker, Rørlegger og elektriker for fjerning av materiell og utstyr.  Husk det skal brukes verneutstyr og riktig verktøy, samt å sikre god avfallshåndtering slik at materialer fjernes på en forsvarlig måte.

Kontakt oss for et tilbud Ring oss

Elektrisk og rørleggerarbeid

Etter at de eksisterende materialene er fjernet, er neste trinn å utføre eventuelle nødvendige elektriske og rørleggerarbeid. Dette kan inkludere å installere nye rør og ledninger, varmekabler, flytte eksisterende rør og ledninger, og installere nye veggbokser for uttak og brytere.  På grunn av krav som er kommet de senere årene så vil ofte rørlegger legge rør-i-rør system som sikrer boligen mye bedre mot vannskader enn de gamle kobberrørene.   

Det er viktig å sikre at alt arbeidet utføres i samsvar med forskrifter og bestemmelser, og at alle materialer og utstyr som brukes, er av godkjent kvalitet.  Dette vil seriøse firmaer automatisk sørge for.

Installasjon av nytt

Når rørlegger- og elektrikerarbeid er fullført, er neste trinn snekkerarbeidet. Da med Isolasjon, kontroll og avretting av vegger, underpanel, veggplater, evt. ny himling, og klargjøring for gulvavretting og deretter flislegger.  Prosessen er avhengig av hvilken løsning du ønsker.  Skal du ha vinyl så må gulvlegger legge denne før veggen tettes.  Nå går arbeidet mot finale med installasjon av evt fliser og lister med en siste tøtsj av en maler.  Deretter skal det monteres skap, benkeplater, badekar, dusj og toalett.  Til sist kommer elektriker for å sette på brytere og temperaturføler og montere vifte.

Hva koster et nytt baderom?

Å gi et prisestimat på et generelt grunnlag er umulig. Men en helt typisk renovering av bad med utskifting av alt ligger typisk på kr. 200 000 – 350 000,-. Dette er pris uten å flytte for mye på vannrør, avløpsrør og elektrisk tilførsel.  Vi anbefaler ikke å gjøre så mye selv da det på sikt ofte ikke lønner seg.  Ikke en gang riving? Nei, det er veldig lett å punktere et  rør eller skade noe som fordyrer prosessen.  Snekkeren som ofte er den som river, er mye mer effektiv. Om du vil rive så vil snekker ofte finne at arbeidet ikke tilfredsstiller kravet.  Han vil derfor ikke gi deg fullt fratrekk for egeninnsatsen.  Snekker vil også ofte gjøre det fortere, gjerne to dager mens du, en uke.

Lykke til. Håper dere får et bad som gir mye glede og tilfredsstillelse årene fremover!

Kontakt oss for et tilbud Ring oss